Dziedziny

 

Oto kilka dziedzin, które są nieodłączonym elementem naszej pracy. Zapraszamy do kontaktu w celu otrzymania listy projektów referencyjnych.

 • budowa maszyn
 • budownictwo ogólne i przemysłowe
 • branża zbrojeniowa
 • bezpieczeństwo osób i mienia
 • elektryka
 • elektronika
 • energetyka
 • instalacje elektryczne
 • instalacje hydrauliczne
 • instalacje pneumatyczne
 • instalacje HVAC
 • IT i systemy komunikacji
 • kryminalistyka i sprzęt wojskowo-taktyczny
 • motoryzacja
 • kolejnictwo
 • metalurgia, hutnictwo i przemysł kuzienniczy
 • normy i przepisy branżowe
 • procesy technologiczne
 • techniki obróbki materiałów
 • technologie spawania
 • automatyka i sterowanie
 • i wiele innych
 • prawo karne
 • prawo cywilne
 • prawo gospodarcze i spółek handlowych
 • prawo upadłościowe i naprawcze
 • prawo umów
 • prawo pracy
 • prawo energetyczne
 • prawo unijne
 • prawo administracyjne
 • prawo podatkowe i celne
 • akty notarialne
 • patenty, znaki towarowe i prawa autorskie
 • zaświadczenia, dyplomy, licencje, CV
 • i wiele innych
 • finanse
 • inwestycje
 • bankowość
 • księgowość i audyt
 • transport i spedycja
 • zasoby ludzkie
 • handel i nieruchomości
 • reklama i marketing
 • i wiele innych