Oferta

 

W naszej ofercie znajdą Państwo kompleksowe usługi związane z tłumaczeniami ogólnymi i specjalistycznymi (zarówno pisemnymi, jak i ustnymi) oraz powiązane z nimi usługi takie jak skład graficzny (DTP), projektowanie graficzne, druk i lokalizowanie stron internetowych. Specjalizujemy się w następujących dziedzinach tłumaczeń:

 • instrukcje obsługi, napraw i konserwacji,
 • dokumentacja techniczno-ruchowa, literatura fachowa, schematy i rysunki oraz ogólnie pojęta dokumentacja projektowa,
 • projekty budowlane, projekty podstawowe i wykonawcze,
 • dokumentacja przetargowa (SIWZ, oferty, PFU itp.),
 • normy, deklaracje zgodności, przepisy branżowe, wytyczne i rozporządzenia,
 • karty charakterystyki, katalogi, karty wyrobu itp.
 • umowy, porozumienia i pełnomocnictwa,
 • deklaracje, oświadczenia, wnioski, decyzje, postanowienia, wyroki, pisma procesowe,
 • protokoły, opinie i ekspertyzy,
 • uchwały, ustawy i rozporządzenia,
 • akty notarialne, urodzenia, małżeństwa, zgonu, testamenty, księgi wieczyste i wypisy z innych rejestrów,
 • gwarancje, reklamacje, skargi i zażalenia,
 • dyrektywy i rozporządzenia unijne,
 • procedury i regulaminy,
 • dokumenty założycielskie spółek,
 • dokumentacje przetargowe,
 • dokumenty rejestracyjne pojazdów,
 • wynalazki, znaki towarowe i licencje.
 • sprawozdania finansowe, okresowe, roczne, podatkowe, biegłego rewidenta, zarządu z działalności spółki,
 • rachunki zysków i strat,
 • bilanse,
 • raporty audytorskie, finansowe, kasowe, roczne i analizy,
 • umowy handlowe (kredytowe, kupna, pożyczki),
 • wnioski kredytowe, weksle, wyciągi, zabezpieczenia należności, gwarancje bankowe, zaświadczenia,
 • protokoły ze spotkań,
 • artykuły o tematyce ekonomicznej,
 • korespondencja handlowa, materiały handlowe i marketingowe.
 • wsparcie językowe Klienta na spotkaniach biznesowych, targach, konferencjach i szkoleniach we wspomnianych powyżej dziedzinach.
 • skład graficzny dokumentów
 • edycja dokumentacji technicznej (rysunki techniczne, schematy elektryczne itp.)
 • projekty graficzne katalogów, broszur i materiałów reklamowych
 • projekt logotypów
 • obróbka cyfrowa zdjęć
 • druk cyfrowy i offsetowy
 • druk wielkoformatowy
 • sitodruk